Bucharest – Ilfov Multimodal Hub, un proiect ambiţios de aproximativ 150 milioane de euro
December 8, 2016 Distribuie

Bucharest – Ilfov Multimodal Hub, un proiect ambiţios de aproximativ 150 milioane de euro

 

Acest proiect al Consiliului Judeţean Ilfov are în vedere realizarea unui nod de transfer intermodal care va facilita preluarea pe sau de pe calea ferată, pe ori de pe căile rutiere şi pe sau de pe calea aeriană a traficului de marfă. Acest proiect va genera o dezvoltarea puternică a tuturor localităților din nordul județului Ilfov.

Acest nod intermodal va asigura conexiunea între căile de transport aeriene, rutiere şi feroviare şi va pune la dispoziţia societăţilor de transport spaţii de depozitare şi de operare a mărfurilor.

În cadrul acestui proiect, Consiliul Judeţean Ilfov are rolul de a coordona activităţile Comitetului Director şi de a integra activităţile realizate de fiecare Parte, în scopul asigurării în mod coerent şi integrat a dezvoltării proiectului. Partenerii Consiliului Judeţean Ilfov sunt Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A., Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti” S.A., Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., Consiliul Local Dascălu, Consiliul Local Moara Vlăsiei, Consiliul Local Otopeni şi Consiliul Local Tunari.

 

Activităţi derulate până în prezent în cadrul proiectului

 

Până acum, s-a realizat încheierea Acordului de Cooperare între parteneri pentru realizarea studiilor necesare construirii nodului de transport intermodal „București – Ilfov Multimodal Hub” (BIMH). Acest eveniment a avut loc în februarie 2014.

De asemenea, o lună mai târziu, a fost constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai instituțiilor semnatare ale Acordului de Parteneriat în vederea dezvoltării nodului de transport intermodal „București – Ilfov Multimodal Hub”. Grupul de lucru a avut întâlniri începând cu data constituirii lui până în prezent.

În aceeaşi lună din 2014, a fost elaborată cererea de finanțare în vederea obținerii unei finanțări prin intermediul Programului TEN – T şi s-a reuşit promovarea proiectului în cadrul unor evenimente naționale sau internaționale dedicate investițiilor de mare.

Partenerii au elaborat în noiembrie 2014 Studiul de Prefezabilitate pentru construirea nodului de transport intermodal „București – Ilfov Multimodal Hub” şi au participat, în perioada noiembrie 2014-iunie 2015, la evenimentele de consultare și elaborare a Masterplanului General de Transport al României în vederea includerii construirii unui nod intermodal în regiunea București – Ilfov printre proiectele prioritare.

Tot în noiembrie 2014, a avut loc semnarea Deciziei Comisiei C(2014)8789 privind finanțarea acțiunii nr. 2013-RO-91042-S „BIMH – București-Ilfov nod multimodal: studii pregătitoare” şi, ulterior, până în decembrie 2015, s-a derulat procedura de achiziție publică a studiilor tehnice finanțate prin Decizia Comisiei C(2014)8789, finalizată prin neîncheierea unui contract de achiziție publică.

În plus, au fost iniţiate, în perioada februarie-aprilie 2016, discuţii cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind asigurarea serviciilor de asistență tehnică în vederea reluării procedurii de atribuire a contractului de elaborare a studiilor tehnice necesare construirii nodului de transport intermodal „București – Ilfov Multimodal Hub”.

Printre activităţile planificate, se numără încheierea, în august anul acesta, a unui acord de cooperare cu BERD privind asigurarea serviciilor de asistență tehnică în vederea reluării procedurii de atribuire a contractului de elaborare a studiilor tehnice necesare construirii nodului de transport intermodal „București – Ilfov Multimodal Hub”, cât şi elaborarea, în august 2017, a studiilor tehnice necesare.

Principalele funcţii ale „BIMH” pentru transportul de marfă sunt următoarele: intermodal (încărcarea / descărcarea mărfii între diferite tipuri de transport, precum cel feroviar, rutier şi aerian), check in / out (controlul documentelor, securizarea unităţilor de încărcare şi manipulare a bunurilor periculoase, precum şi documentaţia aferentă), dispunerea (dispunerea căii ferate şi a camioanelor pentru încărcare şi descărcare, dispunerea transbordărilor şi a mişcărilor interne, precum şi sistem de management al Terminalului), verificarea trenurilor la intrare şi la ieşire şi un tampon intermediar al unităţilor de încărcare.

Funcţiile suplimentare ale „BIMH” sunt următoarele: funcţie de agenţie pentru operatorii de căi ferate, stocarea unităţilor de încărcare / depozitare, peraţiuni vamale, camionaj, mentenanţa, repararea şi curăţarea unităţilor de încărcare.

 

 

Noile conexiuni vor fi atât feroviare, cât şi rutiere

 

Noua legătură va avea două puncte de joncţiune cu linia magistralei: Gara Căciulaţi şi Gara Moara Vlăsiei.

Pe de altă parte, la ora actuală, aşa cum este ştiut, Aeroportul are o singură legătură cu drumul naţional DN1. „București – Ilfov Multimodal Hub” va analiza şi va construi noi legături rutiere pentru transportul de mărfuri, pentru a conecta Platforma Cargo Intermodală Aeroportuară şi Terminalul Cargo Feroviar la autostrada A3 (Bucureşti-Braşov), şoseaua de centură existentă, drumurile judeţene existente şi viitoarea şosea de centură exterioara a Bucureştiului- prevăzută de studiul de fezabilitate al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A..

Vor exista două legături rutiere principale. Prima va conecta Terminalul Cargo Feroviar / Parcul Logistic al Judeţului Ilfov de autostrada A3 printr-o legătură rutieră directă, pe două sensuri, iar a doua va conecta Platforma Cargo Intermodală Aeroportuară de noua şosea de centură exterioară Bucureştiului şi de autostrada A3.

Atât Terminalul Cargo Feroviar / Parcul Logistic al Judeţului Ilfov, cât şi aeroportul vor avea legături suplimentare cu drumurile judeţene 101, 200B şi 100, dar şi cu şoseaua de centură a Bucureştiului existentă.

Totodată, „București – Ilfov Multimodal Hub” va examina integrarea sa cu şoseaua de centură exterioară Bucureştiului planificată, a cărei finalizare este prevăzută de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale S.A. în 2021.