Cel mai mare proiect de investiţii din istoria judeţului Ilfov
December 31, 2016 Distribuie

Cel mai mare proiect de investiţii din istoria judeţului Ilfov

SC APĂ CANAL ILFOV SA implementează, în perioada 2014 -2020, un amplu proiect de investiții pentru modernizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în aria de operare a SC APĂ CANAL ILFOV SA este inclus în lista proiectelor majore care urmează a fi finanţate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM). Acesta reprezintă unul dintre programele operaţionale prin care pot fi accesate fondurile europene structurale şi de investiţii alocate României în perioada 2014-2020. POIM este gestionat de Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management şi se adresează nevoilor de dezvoltare din următoarele sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică.

Bugetul total alocat POIM este de 11,88 mld. Euro. POIM este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC), beneficiind de o alocare UE de cca. 9,42 mld. euro, la care se adaugă cofinanţarea naţională de cca. 2,46 mld. euro. În cadrul POIM, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, prin Obiectivul Specific 3.2 „Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei” promovează acţuni ce contribuie la îndeplinirea priorităţilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă şi apă uzată și care reprezintă continuarea strategiilor anterioare, finanțate prin programele de finanţare ISPA și POS Mediu 2007 – 2013.

Pentru perioada 2014-2020, fondurile alocate pentru finanţarea proiectelor din POS 3.2 se ridică la 2.846.845.261 Euro, din care 2.419.818.471 Euro reprezintă finanţare din Fondul de Coeziune, iar 427.026.790 Euro cofinanţare naţională(370.089.885 euro buget de stat și 56.936.905 buget local/alte surse publice).

20150709_105114Investiţii prevăzute în proiectul regional

În cadrul proiectului, investiţiile în sistemele de alimentare cu apă vor viza: construirea fronturilor de captare subteranã (foraje) – 27 buc., reabilitarea fronturilor de captare subteranã (foraje) – 40 buc., construirea de staţii de tratare a apei (inclusiv staţie de clorare) – 23 buc., reabilitarea de stații de tratare a apei (inclusiv stații de clorare) – 11 buc., construirea de rezervoare de înmagazinare apã potabilã – 26 buc., reabilitare de rezervoare de înmagazinare apã potabilã – 10 buc., extinderea reţelei de distribuţie apã – 623,87 km, reabilitarea rețelei de distribuție apă – 9,19

În ce priveşte investiţiile în sistemele de canalizare, acestea vor presupune: extindere reţea de canalizare – 696,03 km, reabilitare reţea de canalizare – 1,57 km, reabilitare şi / sau construire staţii de epurare apã uzată – 16 buc., reabilitare staţii de pompare apã uzatã – 12,00 buc., construire staţii de pompare apă uzată – 302,00 buc.

Costurile totale de investiţii, repartizate pe Unităţi Administrativ Teritoriale

Iată, în cele ce urmează, costurile de investiţii pentru fiecare Unitate Administrativ Teritorială (UAT) inclusă în acest proiect:

UAT Baloteşti: sistem de alimentare cu apă – 2.732.577 euro, sistem de canalizare – 6.073.860 euro;

UAT Tunari: sistem de alimentare cu apă – 4.525.204 euro, sistem de canalizare – 7.690.794 euro;

UAT Bragadiru: sistem de alimentare cu apă – 4.522.402 euro, sistem de canalizare – 4.514.102 euro;

UAT Cornetu: sistem de alimentare cu apă – 2.837.479 euro, sistem de canalizare – 5.590.430 euro;

UAT Ciorogârla: sistem de alimentare cu apă – 3.128.200 euro, sistem de canalizare – 3.356.650 euro;

UAT Domneşti: sistem de alimentare cu apă – 4.238.015 euro, sistem de canalizare – 6.338.864 euro;

UAT Clinceni: sistem de alimentare cu apă – 4.062.265 euro, sistem de canalizare – 1.0878.977 euro;

UAT Măgurele: sistem de alimentare cu apă – 7.561.531 euro, sistem de canalizare – 16.509.161 euro;

UAT Jilava: sistem de alimentare cu apă – 6.949.604 euro, sistem de canalizare – 11.303.168 euro;

UAT Mogoşoaia: sistem de alimentare cu apă – 4.099.127 euro, sistem de canalizare – 6.280.519 euro;

UAT Cernica: sistem de alimentare cu apă – 5.806.318 euro, sistem de canalizare – 5.330.071 euro;

UAT Pantelimon: sistem de alimentare cu apă – 10.610.187 euro, sistem de canalizare – 3.652.235 euro;

UAT Brăneşti: sistem de alimentare cu apă – 6.602.869 euro, sistem de canalizare – 7.327.517 mii euro;

UAT Glina: sistem de alimentare cu apă – 161.375 euro, sistem de canalizare – 447.791 euro;

UAT Periş: sistem de alimentare cu apă – 2.384.496 euro, sistem de canalizare – 7.750.072 euro;

UAT Ciolpani: sistem de alimentare cu apă – 4.981.352 euro, sistem de canalizare – 13.713.233 euro;

UAT Gruiu: sistem de alimentare cu apă – 4.494.556 euro, sistem de canalizare – 14.532.367 euro;

UAT Moara Vlăsiei: sistem de alimentare cu apă – 4.998.919 euro, sistem de canalizare – 8.403.301 euro;

UAT Grădiştea: sistem de alimentare cu apă – 558.102 euro, sistem de canalizare – 5.893.554 euro;

UAT Petrăchioaia: sistem de alimentare cu apă – 4.120.598 euro, sistem de canalizare – 5.980.461 euro;

UAT Afumaţi: sistem de alimentare cu apă – 4.629.360 euro, sistem de canalizare – 7.162.959 euro;

UAT Găneasa: sistem de alimentare cu apă – 1.560.713 euro, sistem de canalizare – 6.713.798 euro.

20150709_105410

Valoarea investiţiilor este de aproximativ 261 milioane euro la care se adaugă cheltuieli indirecte de aproximativ 40 milioane euro. În acest fel valoarea totală a proiectului este de cca. 301 milioane Euro.

Așa cum pe primul proiect major POS Mediu 2007-2013, din economiile realizate (5.400.000 euro din  80 milioane de euro total proiect) am efectuat lucrări suplimentare, în același mod, din economiile ce se vor realiza în urma implementării proiectului finanțat, din POIM (301 milioane de euro) vom putea finanța lucrări noi de investiții, chiar și în localitățile care vor adera la ADIA Ilfov în perioada următoare.