Investiţii de 7 miliarde euro
December 30, 2016 Distribuie

Investiţii de 7 miliarde euro

* Interviu cu Marian Petrache, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov
* Petrache: “Bucureştiul este ca un om care nu mai poate respira”
* Preşedintele CJ Ilfov: “Este nevoie de o abordare unitară pe regiunea Bucureşti-Ilfov”
       Consiliul Judeţean (CJ) Ilfov a lansat în dezbatere Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), care presupune investiţii de aproape 7 miliarde euro, ce ar urma să fie derulate până în anul 2030.
Marian Petrache, preşedintele CJ Ilfov, ne-a răspuns cu amabilitate, într-un interviu, la întrebările legate de PMUD.

Reporter: Când urmează să fie aprobat PMUD?
Marian Petrache: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă urmează să se afle, timp de trei-patru luni, în analiză la Agenţia de Mediu. Ar trebui ca după alegerile locale acest document strategic să fie aprobat atât în Consiliul General al Capitalei, cât şi în Consiliul Judeţean şi să poată fi depuse proiectele aferente. Nici Guvernul României nu are cum să ocolească această regiune, care, de fapt, este imaginea ţării.
Reporter: Ce feed-back aveţi până în acest moment, ca urmare a dezbaterii PMUD?
Marian Petrache: Locuitorii şi agenţii economici înregistraţi în Regiunea Bucureşti-Ilfov arată un interes deosebit pentru PMUD. CJ Ilfov a organizat în data de 16 ianuarie o sesiune de consultare cu reprezentanţii societăţii civile şi ai mediului privat, eveniment la care au participat aproximativ 180 de persoane. În paralel, desfăşurăm o campanie de informare pe social media, care înregistrează sute de vizualizări. Primim în continuare propuneri de modificări şi completări ale PMUD, propuneri pe care experţii BERD le evaluează şi le transmit consultanţilor în vederea integrării în versiunea finală a aces¬tui document.
Trebuie să avem în vedere că 25-30% din PIB se realizează în regiunea Bucureşti-Ilfov.
Şomajul, aici, este sub 1%. În continuare, regiunea Bucureşti-Ilfov va fi ca un magnet pentru forţa de muncă, pentru că dezvoltarea economică în această zonă se va întâmpla, aşa cum se întâmplă în Europa, în jurul marilor metropole şi a oraşelor importante din ţară.
Toată lumea vede că Bucureştiul este închis, este ca un om care nu mai poate respira, din cauza aglomeraţiei, a smogului etc. Dacă, acum, nu se iau măsuri şi nu se spune stop, nu se aplică o strategie care să permită oraşului o dezvoltare armonioasă, atunci mai târziu va fi mult prea târziu.
În primul rând, în jurul Capitalei s-a umplut şi va fi din ce în ce mai greu să dăm posibilitatea oraşului să respire, dacă noi construim o centură care îl blochează şi mai tare.
Există circa 80.000-90.000 de oameni din Ilfov care intră şi muncesc în Bucureşti. Sunt între 500.000 şi 600.000 de autoturisme care tranzitează zilnic oraşul, pe lângă cele ale Capitalei.
La Bucureşti nu există o continuitate la conducerea primăriei, toată lumea aşteaptă alegerile, doar că timpul nu ne aşteaptă pe noi.
Ilfovul este şi el interesat să existe un plan de mobilitate în această zonă.
Noi suntem conştienţi că dezvoltarea Ilfovului este într-o strânsă legătură cu cea a Bucureştiului. În fapt, nu mai poate exista niciun document strategic care să nu privească întreaga regiune. Este nevoie de o abordare unitară pe regiunea Bucureşti-Ilfov, însă la cei de la Bucureşti nu simt implicare. Sunt grupuri de interese care îşi doresc altceva în Capitală.
Noi vorbim în acest document despre calitatea vieţii – posibilitatea să existe căi de biciclete, transporturi mai rapide cu benzi unice, căi pietonale, să fie eliminate noxele etc.
Planul de mobilitate este complementar Planului Urbanistic General. Dacă acesta nu va fi luat în serios şi nu va fi etapizat, atunci în doi ani nu vom mai putea circula în Bucureşti.
Reporter: Când ar putea fi realizate primele obiective şi care ar fi acestea?
Marian Petrache: Implementarea PMUD este structurată pentru perioada 2016-2030, astfel că putem vorbi despre atingerea obiectivelor abia către sfârşitul acestei perioade. Totuşi, trebuie să facem distincţia între obiectivele soft şi obiectivele de infrastructură. Dintre primele, esenţiale pentru implementarea PMUD, dar fără efecte vizibile în rândul populaţiei, menţionez înfiinţarea Autorităţii de Transport Metropolitan Bucureşti, reorganizarea RATB în companie comercială, precum şi efectuarea unor schimbări legislative necesare asigurării unui transport urban durabil. Conform PMUD, aceste obiective ar trebui să fie atinse până în 2018. Concomitent, vor fi pregătite şi investiţiile structurale al căror termen de realizare nu va fi mai devreme de 2020.
Cea mai mare parte a fondurilor destinate proiectelor de infrastructură din PMUD sunt alocate inves¬tiţiilor noi, dar şi lucrărilor de modernizare/extindere a infrastructurilor existente. De asemenea, lucrările de întreţinere sunt necesare menţinerii în stare bună a infrastructurilor existente, reprezentând, de altfel, o obligaţie a administratorilor acestora. Absenţa unor lucrări de întreţinere constante ar putea conduce către un program de reparaţii capitale, mult mai costisitor pentru bugetul public.
Trebuie menţionat că unele proiecte sunt în derulare, de exemplu cele de la metrou, de la drumurile judeţene sau de la căile de rulare. Vor fi corelate investiţiile prevăzute în document cu proiectele deja existente.
Reporter: De câţi bani va fi nevoie pentru implementarea PMUD?
Marian Petrache: Bugetul estimativ alocat investiţiilor propuse prin PMUD este în valoare de 6,83 miliarde euro.
Reporter: De unde intenţionaţi să procuraţi banii?
Marian Petrache: Conform prevederilor PMUD, sursele de finanţare a proiectelor propuse sunt: Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020; Programul Operaţional Regional 2014-2020; bugetul de stat; bugete locale; parteneriate public-private, împrumuturi BEI, BERD, Banca Mondială, Planul Juncker.
Uniunea Europeană a finanţat proiecte prin POR. În Ilfov sunt patru oraşe care au accesat fonduri europene – Voluntari, Buftea, Bragadiru şi Pantelimon. Proiectele sunt între 10 milioane şi 25 de milioane de euro, adică mai mult decât un buget consolidat al unui oraş.
Comisia Europeană a spus că vrea să vadă că avem planuri de mobilitate şi că după aceea discutăm de finanţarea unor proiecte care să vizeze această zonă. Regiunea Bucureşti-Ilfov are 150 de milioane de euro ce pot fi accesate având la bază planul de mobilitate urbană.
Ministerul Dezvoltării a împuternicit BERD să se ocupe de licitaţie şi să selecteze firmele care să realizeze Planul de Mobilitate Urbană nu numai pentru Bucureşti, ci şi pentru principalii poli de dezvoltare din România.
Dacă în spatele documentului întocmit de noi nu există un plan complet de punere a lui în aplicare, cu rolul să stabilească un grafic de finanţări, atunci nu vom avea niciun rezultat.
Reporter: Care este bugetul de investiţii de care dispune CJ Ilfov în acest an?
Marian Petrache: Noi nu avem bugete multi-anuale ca să putem derula proiecte importante cu bani proprii. Bugetul de investiţii al CJ Ilfov propus spre aprobare este de 143,54 milioane lei.
Bugetele primăriilor sunt mici, pentru că majoritatea celor care lucrează au locul de muncă în Bucureşti şi plătesc impozitele pe salariu acolo unde au jobul. Cei mai mulţi nu au nici buletin de Ilfov şi vin în localităţile respective doar să doarmă, plătind numai impozitul pe teren sau pe casă, nu şi pe maşină, iar primăria trebuie să le satisfacă toate nevoile.
Reporter: Cât din totalul fondurilor vine de la UE si ce proiecte derulaţi de aceşti bani?
Marian Petrache: Prin intermediul Programului Operaţional Regional, Regiunii Bucureşti – Ilfov i-a fost stabilită o sumă de aproximativ 150 de milioane de euro, pentru derularea unor proiecte incluse în PMUD, sumă pe care intenţionăm să o alocăm realizării a trei proiecte: Reabilitarea şi modernizarea DJ 101 Baloteşti – Sitaru; Realizarea infrastructurii rutiere şi achiziţia de mijloace de transport pentru Linia Autobuz rapid/BRT 2: Măgurele-Gara de Nord; Îmbunătăţirea operării şi întreţinerii autobuzelor şi a cerinţelor pentru flota lor, inclusiv achiziţia de autobuze.
În cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, valoarea totală a proiectelor propuse pentru implementare în Regiunea Bucureşti – Ilfov şi incluse în portofoliul de proiecte al programului este de 1,47 milioane euro. Acestea sunt: Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Henri Coandă; Fazarea proiectului Linia de metrou Magistrala 5 – Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor, inclusiv Valea Ialomiţei; Îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Berceni-Pipera; Fazarea proiectului Magistrala 4 Racordul 2 Secţiunea Parc Bazilescu- Străuleşti; Fazarea proiectului Modernizarea instalaţiilor de ventilare de la metrou; Fazarea proiectului Modernizarea instalatiilor de acces la metrou; Magistrala 6 (1 Mai-Otopeni); Magistrala 5 (Secţiunea Eroilor – Universitate – Piaţa Iancului); Modernizarea centurii de sud Bucureşti – 4 benzi; Legătura A3 – Aeroport Henri Coandă.
Consiliul Judeţean Ilfov va demara anul acesta mai multe lucrări de investiţii, dintre care amintesc: Reabilitarea şi modernizarea DJ 101 Baloteşti-Sitaru; Reabilitarea şi modernizarea DJ 401 Berceni-Vidra; Reabilitarea şi modernizarea DJ 401 A Vidra-Domneşti; Reabilitarea şi modernizarea Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Dr. Maria Burghele, Buftea; Reabilitarea şi modernizarea Spitalului de Psihiatrie “Eftimie Diamandescu”, Bălăceanca; Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă Ilfov, corpurile A,C,E,G; Reabilitarea şi introducerea în circuitul turistic a Mânăstirii Căldăruşani; Reabilitarea şi introducerea în circuitul turis¬tic a Palatului Ghica-Căciulaţi; Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea Parcului Ştiinţific Măgurele; Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea Bucharest-Ilfov Multimodal Hub.
Reporter: Care sunt cele mai importante proiecte de infrastructură aflate în execuţie?
Marian Petrache: În ultimii ani, CJI a derulat o amplă campanie de investiţii, atât din fonduri structurale nerambursabile, cât şi din fonduri proprii. În prezent, cele mai importante obiective de investiţii aflate în execuţie sunt: Lucrări având diverse obiective de investiţii derulate în comun cu Consiliile Locale din judeţul Ilfov, prin intermediul Acordurilor de Asociere, în valoare de aproximativ 100.000.000 lei; Reabilitare, modernizare şi echipare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov; Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domneşti; Reabilitarea şi modernizarea DJ 602 Domneşti – Ciorogârla; Reabilitarea şi modernizarea DJ 100 Ştefăneştii de Jos – Afumaţi.
Reporter: Care este strategia CJ Ilfov pentru atragerea fondurilor europene?
Marian Petrache: CJ Ilfov a aprobat, în ianuarie 2014, Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ilfov “Orizont 2020”, document care stabileşte cadrul investiţional asociat dezvoltării socio-economice a judeţului pentru perioada 2014- 2020. Nu întâmplător această perioadă se suprapune Cadrului Financiar Multianual 2014-2020, majoritatea investiţiilor incluse în strategie vizând atragerea unor fon¬duri structurale nerambursabile. În acest scop, în perioada 2015-2016, direcţiile specializate ale CJ Ilfov pregătesc documentaţiile tehnico-economice necesare accesării fondurilor nerambursabile: studii de fezabilitate, proiecte tehnice, caiete de sarcini, documentaţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Pregătim un portofoliu de proiecte ce vor fi transmise în vederea obţinerii unor finanţări nerambursabile, imediat ce sesiunile de depunere a dosarelor vor fi deschise.
Reporter: Care sunt proiectele de infrastructură pe care le veţi implementa împreună cu Primăria Capitalei, în 2016 şi în următorii ani?
Marian Petrache: Dintotdeauna am încercat să avem o relaţie partenerială deschisă cu Primăria Municipiului Bucureşti. Situaţia geografică şi economică actuală ne obligă la o legătură indisolubilă, aşa că majoritatea proiectelor de dezvoltare ale fiecăreia trebuie privite din perspectiva impactului regional. Pentru perioada următoare dorim să derulăm mai multe proiecte comune, înscrise deja pe agenda discuţiilor dintre cele două administraţii: Realizarea infrastructurii rutiere şi achiziţia de mijloace de transport pentru Linia Autobuz rapid/BRT 2: Magurele-Gara de Nord; Îmbunătăţirea operării şi întreţinerii autobuzelor şi a cerinţelor pentru flota lor inclusiv achiziţia de autobuze; Înfiinţarea reţelei de biciclete utilitare: piste de biciclete şi locuri de parcare; Înfiinţarea reţelei de agrement pentru biciclete: piste de biciclete şi locuri de parcare; Construirea incineratorului de deşeuri regional Bucureşti-Ilfov; Elaborarea şi implementarea unei strategii comune privind rezolvarea situaţiei câinilor comunitari; Pregătirea candidaturii Regiunii Bucureşti-Ilfov pentru desemnarea Capitalei Europene a Culturii 2021; Dezvoltarea şi dotarea cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Bucureşti-Ilfov.
Reporter: Care sunt obiectivele prioritare?
Marian Petrache: Obiectivul prioritar al PMUD este realizarea unui sis¬tem de transport public integrat la nivelul Regiunii Bucureşti-Ilfov. Toate măsurile şi proiectele propuse în acest document de importanţă organică pentru dezvoltarea regiunii converg către atingerea acestui obiectiv, vizat atât de noi, cât şi, sperăm, de Primăria Municipiului Bucureşti.
Reporter: În ce stadiu este proiectul de realizare a Zonei Metropolitane a Bucureştiului?
Marian Petrache: Tema înfiinţării Zonei Metropolitane Bucureşti îmbogăţeşte agenda discuţiilor diferitelor structuri administrative locale sau centrale de mai mult de zece ani. Putem spune că un prim pas ar putea fi înfiinţarea Autorităţii de Transport Metropolitan Bucureşti, în forma prevăzută în PMUD.
De altfel, aceasta este şi una dintre recomandările studiului Băncii Mondiale din 2013, “Oraşe Competitive”, unul din studiile care fundamentează Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. Acesta propune printre acţiunile strategice prioritare “Instituirea şi operaţionalizarea zonei metropolitane Bucureşti”, incluzând proiectele propuse prin PMUD.
Reporter: Ce proiecte derulează sau are în pregătire CJ Ilfov, pe lângă PMUD?
Marian Petrache: Noi avem acum pregătite trei proiecte pe drumurile judeţene, care să completeze acest plan. Este vorba despre drumul judeţean paralel cu linia de centură pe partea de sud, care trece prin şase localităţi – de la Vidra la Ciorogârla. Acesta va ajunge autostrada Bucureşti-Piteşti şi va trece pe deasupra ei, la Ciorogârla. Al doilea obiectiv este drumul care leagă DN1 cu judeţul Ialomiţa, la Sitari şi ultimul – ieşirea din Berceni către linia de centură, Berceni-Vidra. Sunt trei inves¬tiţii care pot fi demarate oricând, fiind în stadiul de licitaţie. Vor fi realizate din fonduri proprii şi, în măsura în care vom putea accesa şi liniile de finanţare europene, vom apela şi la acestea. După ce vor începe lucrările, în doi ani vor fi şi finalizate.
De asemenea, mai avem o lucrare mare – cea care vizează reţeaua de apă şi canal şi care rezolvă definitiv problema în 25 de localităţi din Ilfov.
Reporter: Acestea nu au apă?
Marian Petrache: O parte din localităţi sunt legate direct la Apa Nova. Pe exerciţiul financiar 2014-2020 vom accesa circa 250 milioane euro, cu care vom branşa toţi cetăţenii din Ilfov la apă şi canalizare. Am realizat deja o primă etapă în acest sens. Ne dorim ca până la finalul viitorului mandat să aducem şi corecţii drumurilor care vor fi afectate de aces¬te lucrări. Mai avem şi alte proiecte importante care vizează la dezvoltarea judeţului, însă unele din ele sunt blocate de doi ani în procesul de licitaţie.
Reporter: Despre ce proiecte vorbiţi?
Marian Petrache: De exemplu, am depus un proiect la UE pentru un parc intermodal şi suntem în situaţia să reluăm licitaţia. Lipsa investiţiilor a făcut ca bătălia pe orice lucrare din zonă să fie foarte mare. S-au contestat firmele între ele, au fost depuse cereri de clarificări, procesul a durat o grămadă de timp şi a blocat derularea investiţiei. La Spitalul Judeţean, licitaţia a durat trei ani, iar construcţia propriu-zisă, un an. Acest spital, pe care l-am construit lângă parcul Lia Manoliu din Bucureşti, a costat circa 15 milioane de euro, din fonduri europene. Mai investim anul acesta în jur de 2 milioane euro din surse proprii pentru crearea circuitelor.
O altă investiţie majoră este Parcul Ştiinţific de la Măgurele. Şi aici ne chinuim cu Ministerul Apărării de un an şi jumătate. Este clar că cercetarea pură este cea care crează dezvoltarea, dar dacă vom crea şi condiţii. Vrem să construim acest parc ştiinţific, în asociere cu primăria şi cu Institutul, însă ne trebuie terenul din cadrul unei unităţi militare – circa 20 de hectare. De un an şi jumătate ne luptăm să cădem la pace cu Ministerul Apărării ca să ne cedeze acest teren, să putem face investiţia.
Reporter: Ce presupune, mai exact, acest parc ştiinţific?
Marian Petrache: Înseamnă să facem clădiri şi să creem condiţii pentru dezvoltarea firmelor în zona res-pectivă. Este vorba despre companiile care fac transferul de la cercetarea pură la aplicaţiile practice. Judeţul Ilfov ar fi trebuit să fie zona cu cele mai multe parcuri tehnologice.
Vreau să menţionez că toate proiectele pe care le-am început le-am finalizat la termen. Noi, pe POR, am luat toţi banii care ni se cuveneau. Am făcut proiecte concrete cu primăriile, în parteneriat. Ele au făcut proiectele, iar noi Ie-am dat bani pe măsură ce dovedeau cu documente că derulează investiţiile, ulterior menţionând pe o placă faptul că investiţia a fost realizată în cooperare cu CJ Ilfov.
Reporter: Mulţumesc!

Impact
5 out of 5
Importanță
5 out of 5

5

Excellent
5 out of 5