Drăgan Cristian

jilava

Drăgan Cristian

Comuna Jilava

Începutul Adevărului

Candidez pentru funcţia de primar al Comunei Jilava! Mi-am format o echipă de oameni cunoscuţi în comună şi bine intenţionaţi, profesionişti în domeniile lor de activitate, împreună cu care vreau să le demonstrez jilăvenilor că poate exista performanţă, onestitate şi bună credinţă în administraţia publică locală.

Pentru că ne aflăm în clasica campanie electorală care precede ziua alegerilor şi pentru că este absolut necesar să cunoaşteţi intenţiile şi programul pe care l-am gândit pentru Jilava anilor 2016-2020, voi purcede la o prezentare scurtă şi foarte concentrată în informaţii, astfel încât dumneavoastră să citiţi, să evaluaţi şi să decideţi dacă viitorul Jilavei poate arăta aşa cum îl gândesc şi îl pregătesc eu sau nu. Răspunsul la această importantă întrebare mi-l veţi da în ziua în care veţi merge în cabina de vot şi veţi pune ştampila, cu conştiinţa curată, pe numele candidatului la funcţia de Primar care v-a făcut să credeţi şi să speraţi că se poate trăi şi altfel în comună Jilava.

Principii de la care nu mă abat!
Vrem să fim printre primele localităţi din judeţul Ilfov şi să trăim într-un mediu civilizat? Atunci principiile pe care vi le supun atenţiei nu pot lipsi de lângă efortul nostru colectiv!

Adevărul: Voi restabili adevărul în ceea ce priveşte situaţia financiară reală a unităţii administrativ teritoriale a comunei Jilava. Pentru a putea evolua, trebuie să ştim cu câte resusrse financiare pornim pornim şi cum au fost cheltuite până acum de către administraţiile precedente.

Imaginea: schimbarea imaginii negative a UAT Jilava şi a Consiliului Local Jilava pe care o urmăresc are beneficii directe şi indirecte în favoarea cetăţeanului ca individ dar şi a comunităţii ca grup.

Profesionalism: Fiecare candidat la o funcţie de răspundere în primăria noastră, fie că este acela care vrea să conducă administrativ urbea, fie aceia care vor să muncească pentru dezvoltarea corectă şi rapidă a acesteia, trebuie fără doar şi poate să aibă o carieră profesională proprie şi nesusţinută politic până acum şi experienţă politico-administrativă!
Candidaţii la funcţiile administrative de conducere şi viitorii angajaţi ai primăriei sau specialiştii în domenii de nişă vor respecta atât criteriile de selecţie şi integritate interne ale Partidului Naţional Liberal cât şi pe cele ale funcţionarului public.

Instruire: Candidaţii PNL Jilava au minimum studii liceale, cu diplomă de bacalaureat. Este o cerinţă de la care nu intenţionez să fac abatere. Actualii angajaţi ai unităţii administrativ teritoriale Jilava vor ţine cont de nevoia cetăţeanului jilavean de a-i găsi la locul de muncă atunci când are o problemă de rezolvat, de a fi competenţi în soluţionarea acesteia şi de a se adapta la un regim de muncă corect şi pus în slujba cetăţeanului plătitor de taxe.

Transparenţa: Informarea publicului în legătură cu deciziile administrative şi legislative este prevăzută prin lege. Eu am încredere în beneficiile aduse de transparenta decizională pentru ca beneficiul se răsfrânge atât asupra angajaţilor primăriei cât şi asupra cetăţenilor. Dacă deciziile luate în Consiliul Local sunt corect şi imediat transmise către populaţie, atunci nu se vor mai crea situaţii de haos la ghişee, nu s-ar mai pierde timpul şi se vor evita stările de încordare, nervozitate şi neîncredere care duc la nemulţumirea cetăţenilor.

Eficiență: Utilizarea eficientă a fondurilor publice, înţelegând prin aceasta scăderea dramatică a preţurilor de producţie sau achiziţie de bunuri ori servicii, are ca şi consecinţă creşterea numărului de obiective realizabile în fiecare an!
Începutul Adevărului

 • ADMINISTRAŢIE

  Primăria Comunei Jilava Consecinţele transparenţei decizionale: – Creşterea numărului de investiţii străine şi locale. Vom atinge obiectivul major al oricărei unităţi administrative din ţara creşterea numărului de locuri de muncă! – Creşterea numărului de imobile noi. Urmărim prin acestea creşterea populaţiei active plătitoare de taxe pe teritoriul adminis- trativ al UAT Jilava. – Creşterea numărului de investiţii în industria logistică sau servicii şi producţie. Consecinţa logică şi imediată este creşterea nivelului taxelor colectate la bugetul local! – Creşterea gradului de colectare a taxelor şi a veniturilor provenite din închirierea activelor primăriei Jilava şi valorificarea acestora. Rezultatul obligatoriu este creşterea veniturilor bugetare şi extra- bugetare. – Folosirea judicioasă a resurselor bugetare prin scăderea bruscă a preţurilor de cost, prin contractarea de servicii numai în cazurile oportune şi folositoare publicului larg. Consecinţa rigorii şi preciziei este creşterea substanţială a venitu- rilor bugetare, iar aceasta, corelată cu scăderea costurilor de producţie, oferă garanţia creşterii numărului de obiective de investiţii publice şi creşterea calităţii serviciilor publice.

 •  STRUCTURI NOI

  În viziunea mea în Jilava ar trebui să existe Poliţie Locală, care ar prelua din atribuţiile firmelor de pază ce obţin contracte favorabile din relaţii dubioase, care sunt ineficiente şi inutile şi ţin loc de mecanism subtil de atragere de votanţi ai căror membri de familie sunt angajaţi să păzească diverse obiective! Domeniile de aplicabilitate ale serviciilor Poliţiei Locale sunt:
 • – Ordinea şi liniştea publică, paza bunurilor;
 • – Circulaţia pe drumurile publice;
 • – Disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
 • – Protecţia mediului;
 • – Protecţia exerciţiilor comerciale;
 • – Evidenţa persoanelor.
Gospodăria Comunală ce poate fi adusă la nivel de administraţie a domeniului public!
  Această structură ar trebui să ofere funcţiunea unui serviciu de întreţinere spaţii verzi, intervenţii şi întreţinerea drumurilor locale, deszăpezire vidanjare şi serviciu mecanizare ce asigură transportul diverselor utilaje la locul de intervenţie! Am scuti astfel contracte de sute de mii de euro în fiecare an şi cu o administrare eficientă rezultatele ar fi radical schimbate!
  Am putea schimba aspectul localităţii Jilava din cel actual într-unul frumos, cu resurse proprii! Am putea, dacă numai n-am mai cheltui sume fabuloase din bugetul local pentru a plăti servicii simple de vidanjare sau întreţinere spaţii verzi şi ne-am ocupa chiar noi, primăria, de asta!
 • Birou special pentru atragerea fondurilor europene în Jilava
În anumite primării din ţară există un birou care este menit să ofere consultanţă în atragerea şi folosirea fondurilor europene. Pentru Jilava acesta este un teren virgin şi totuşi necesar ca aerul de respirat! Fondurile europene au ajutat mii de localităţi din ţara să aibă apă, canalizare, trotuare, terenuri sportive, spaţii de recreere sau de cultură. Şi noi putem avea, la Jilava!
 • OBIECTIVE STRATEGICE

Unitate de producere, gospodărire, tratare şi stocare a apei potabile şi pentru incendiu, în proprietatea UAT Jilava, de capacitate regională.
Staţie de distribuire a curenţilor de medie şi joasă tensiune-asigura Jilavei preţ preferenţial la achiziţionarea de curent.
Reamenajarea cursului canalului Mamina.
Pasaj subteran la traversarea Centurii Bucureşti de către Strada Gării.
Pasaj sub sau suprateran peste linia de cale ferată, care să lege strada centurii de Sectorul 4.
Pod peste canalul Mamina.
Centura sudică Vidra spre 1 Decembrie, Măgurele, cu legătura directă către port 1 Decembrie; realizat în colaborare cu vecinii din sud.
Inființarea unei remize PSI.
Construcţia unui centru logistic multifuncţional, care în viitor să poată fi extins şi transformat în nod intermodal! Elaborarea Planului Urmabistic General.
Toate aceste 10 obiective strategice sunt obligatorii pentru Jilava şi sunt greu de realizat în actualele condiţii. În viziunea mea Jilava ar deveni o localitate puternic dotată cu elemente strategice care și-ar ridica cu mult cota şi ar deschide calea către transformarea comunei în oraş!
 • OBIECTIVE DE INVESTIŢII DE INTERES LOCAL

Finalizarea lucrărilor la actuala reţea de apă şi canal şi preluarea ei de către S.C. ACI S.A.
Sprijin logistic pentru finalizarea inelului 2 cuprins în lista de investiţii a ADIA.
Modernizarea tuturor trotuarelor. Vor fi prevăzute cu canale de utilităţi electrice, respectiv comunicaţii curenţi slabi. Modernizarea iluminatului public. URMĂRESC relocarea tuturor cablurilor aeriene în canalele de sub trotuare! Asfaltarea şi modernizarea drumurilor existente şi construirea unor
DRUMURI LOCALE NOI.
Înființarea unei bibloteci.
Un sediu nou pentru Primăria Jilava. Un sediu nou SPCLEP Jilava.
Sala multifuncţională (polivalentă) pentru sporturi, spectacole, cinematograf, şedinţe publice.
Capacitate prevăzută: cca 1000 locuri în tribună. Reparaţii capitale la şcoli şi active ale primăriei Jilava.
Înfiinţarea unei noi grădiniţe cu program prelungit.
Includerea Comunei Jilava în traseul RATB, Jilava – 1 Decembrie – Copăceni; parteneriat incheiat intre cele trei primarii, RATB și Primăria Capitalei și accesul UATC Jilava la Planul de Mobilitate Urbana Durabila București – Ilfov