FENOMENUL GEOTERMAL  PRINDE CONTUR LA BALOTEȘTI!
December 11, 2016 Distribuie

FENOMENUL GEOTERMAL PRINDE CONTUR LA BALOTEȘTI!

S-au investit peste 9,7 milioane de lei pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale pacienţilor Spitalului din Baloteşti.

Consiliul Judeţean Ilfov a accesat un amplu proiect prin intermediul Programului RO 06 Energie Regenerabilă (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014.
Proiectul este denumit „Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu», localitatea Baloteşti, Comuna Baloteşti, Judeţul Ilfov”.

Prin realizarea acestuia se urmăreşte asigurarea unei dezvoltări energetice durabile, concomitent cu protejarea mediului înconjurător.
Construcţiile, echipamentele şi instalaţiile sunt proiectate astfel încât să nu constituie o ameninţare pentru igiena şi sănătatea locuitorilor, a vecinătăţilor şi a mediului prin:
• degajarea de gaze toxice, de particule sau gaze periculoase;
• poluarea sau contaminarea apei sau a solului;
• menţinerea calităţii mediului ambiant fiind o investiţie care promovează producerea de energie verde, respectiv din surse regenerabile.

Ansamblul elementelor proiectate este durabil din punct de vedere energetic şi prezintă următoarele avantaje:
• creează o amprentă de mediu redusă (emisii minime de carbon, consum minim de energie, sunt încorporate surse de energie regenerabilă pentru producerea de energie termică);
• este economic din punct de vedere al întreţinerii şi exploatării.

Având in vedere cele expuse mai sus se poate spune că utilizarea energiei geotermale reprezintă o soluţie avantajoasă, pe de o parte pentru că preţurile practicate sunt mai mici decât în cazul utilizării combustibililor clasici, respectiv gazul natural, iar pe de altă parte apa geotermală este o resursă regenerabilă de energie care permite o exploatare durabilă, neafectată de condiţiile meteorologice şi de ciclul noapte/zi.

Spitalul „Prof Dr Agrippa Ionescu”, care va beneficia de termoficare cu apă geotermală, va economisi resurse economice importante, costurile de operare fiind mai mici în cazul încălzirii cu apă geotermală decât prin metodele din prezent.

Din punct de vedere social, proiectul contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de trai al persoanelor care beneficiază de serviciile spitalului „Prof Dr Agrippa Ionescu”. În prezent, alimentarea cu energie termică a clădirilor spitalului se realizează cu energie termică obţinută prin arderea combustibilului gazos (gaz metan) în centrala termică proprie din incinta obiectivului. Acest proces presupune, însă, costuri ridicate, iar soluţia de termoficare prin apă geotermală ar reduce simţitor costurile de operare, iar economiile astfel făcute vor putea fi reinvestite în asigurarea confortului pacienţilor prin îmbunătăţirea condiţiilor de spitalizare, precum şi prin achiziţionarea de noi echipamente medicale.

Consiliul Judeţean Ilfov intenţionează să dezvolte în perioada 2016-2020, în parteneriat cu Consiliile Locale şi cu alte instituţii publice, proiecte similare în localităţile din Nordul Judeţului, pe teritoriul cărora sunt localizate surse de apa geotermală. Consiliul Județean Ilfov a obținut licența de explorare, urmând ca la finalizarea testelor să obțină și licența de exploatare. În urma începerii procesului de explorare a sondei au fost obținuți următorii parametri a temperaturii apei de 82 grade Celsius și un debit al acesteia de 25 l/secundă.