Ilfovul, judeţul cu dezvoltare planificată
December 14, 2016 Distribuie

Ilfovul, judeţul cu dezvoltare planificată

 

„Viziunea fără acţiune este un vis cu ochii deschişi. Acţiunea fără viziune este un coşmar.” (Proverb japonez)

 

 

O serie de proiecte, vizând domenii precum prezervarea şi valorificarea obiectivelor de patrimoniu, oferirea de servicii publice de calitate sau îmbunătăţirea infrastructurii de transport rutier, toate cuprinse în Strategia de dezvoltare a judeţului Ilfov Orizont 2020, se vor afla, în perioada următoare, în atenţia Consiliului Judeţean Ilfov.

Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci

 

Unul dintre acestea, având ca obiectiv specific Dezvoltarea ofertei de agrement a județului, în acord cu mediul înconjurător (Măsura 1.4.2. Prezervarea și valorificarea obiectivelor de patrimoniu), este „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”.

Proiectul are ca scop restaurarea și consolidarea Bisericii Sfântul Nicolae, precum și consolidarea zidurilor Mănăstirii. Parteneri în cadrul acestui proiect, alături de Consiliul Judeţean Ilfov, vor fi Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru și Ministerul Culturii. În prezent este în curs de elaborare Proiectul Tehnic aferent acestei investiţii.

Proiectul va fi propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, patrimoniul cultural naţional din mediul urban şi rural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

 

,,Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mânăstirii Căldăruşani”

Un al doilea proiect, din acelaşi domeniu, vizează „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mânăstirii Căldăruşani”.

Acest proiect are ca scop restaurarea și consolidarea Bisericii Mari cu hramul Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir și a Bisericii de cimitir cu hramul Sfântului Ioan Evanghelistul din cadrul Ansamblului Mânăstirii Căldăruşani, precum și consolidarea zidurilor Mânăstirii. Partener în cadrul acestui proiect, alături de Consiliul Judeţean Ilfov, va fi Mânăstirea Căldăruşani. În prezent se află în curs de elaborare Proiectul Tehnic aferent acestei investiţii.

Proiectul va fi propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, patrimoniul cultural naţional din mediul urban şi rural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

 

„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural al Bisericii Nașterea Maicii Domnului

O altă investiţie de viitor se referă la „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural al Bisericii Nașterea Maicii Domnului, județul Ilfov”. Proiectul are ca scop restaurarea și consolidarea Bisericii Naşterea Maicii Domnului. Partener în cadrul acestui proiect, alături de Consiliul Judeţean Ilfov, vor fi Parohia Siliştea Snagovului și Ministerul Culturii.

Proiectul va fi propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, patrimoniul cultural naţional din mediul urban şi rural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

 

„Elaborarea unui concept de valorificare a forturilor din jurul Bucureștiului”

Având ca obiectiv specific dezvoltarea ofertei de agrement a județului, în acord cu mediul înconjurător (Măsura 1.4.2. Prezervarea și valorificarea obiectivelor de patrimoniu), din Strategia de dezvoltare a judeţului Ilfov Orizont 2020 face parte şi proiectul „Elaborarea unui concept de valorificare a forturilor din jurul Bucureștiului”.

Acesta are ca obiective prezervarea și valorificarea, prin activități de turism / agrement, a fortificațiilor din jurul Bucureștiului. Activităţile din cadrul proiectului presupun elaborarea unui studiu de oportunitate privind valorificarea fiecăruia dintre forturile din jurul Bucureștiului, incluzând clarificarea situației proprietății, necesar de lucrări de amenajare și accesibilitate pentru vizitatori, concept de valorificare turistică (acolo unde este fezabil acest lucru); realizarea lucrărilor de amenajare și accesibilitate pentru vizitatori pentru cel puțin un fort; realizarea / montarea de panouri de orientare și informare pentru fortul / forturile amenajate.

 

 Servicii publice de calitate – eliminarea blocajelor administrative

„Extinderea sistemului de e-guvernare la primăriile judeţului Ilfov” este un proiect ce are ca obiectiv specific oferirea de servicii publice de calitate şi care este inclus, de asemenea, în Strategia de dezvoltare a judeţului Ilfov Orizont 2020. Obiectivele acestuia sunt evaluarea şi analiza sistemului existent în vederea dezvoltării soluţiei adoptate; dezvoltarea serviciilor publice on-line ca instrument principal de management al relaţiei instituţiilor participante la proiect cu cetățenii şi instituţiile publice din judeţul Ilfov; extinderea sistemului de e-guvernare prin includerea tuturor UAT-urilor în sistem; eficientizarea activităţii aparatului de specialitate al CJ Ilfov şi cel al aparatelor primăriilor partenere prin automatizarea fluxurilor de lucru interne.

Activităţile din cadrul proiectului vor viza inițierea și desfășurarea procedurii de achiziție; achiziție și implementare soft de bază; elaborare bază de date și integrare date existente; implementarea aplicației, inclusiv a portalurilor şi a subportalurilor; integrare servicii existente în portal şi servicii nou create (subsistem Document Management, proiectare şi modelare procese de lucru, Management al relației cu cetățenii şi cu mediul de afaceri, Business Intelligence, Management Incidente).

Rezultatele vizate în cadrul proiectului sunt: eliminarea blocajelor administrative; mărirea vitezei fluxurilor de date din interiorul instituţiilor publice; accesul la informaţii de interes public şi servicii publice; îmbunătăţirea comunicării în cadrul comunităţii administrate de către CJ Ilfov şi celelalte instituţii partenere. Bugetul estimat este de 3.000.000 euro.

 

„Realizarea centurii ocolitoare a Oraşului Buftea”

Strategia de dezvoltare a judeţului Ilfov Orizont 2020 include, după cum aminteam şi proiecte de îmbunătăţire a infrastructurii de transport rutier. Unul dintre acestea prevede „Realizarea centurii ocolitoare a Oraşului Buftea”. Principalul său obiectiv este reprezentat de fluidizarea circulației şi îmbunătățirea accesului auto între zonele din cadrul județului Ilfov, care atrag şi generează trafic.

În cadrul activităţilor acestui proiect se propune realizarea centurii ocolitoare a Oraşului Buftea, care va permite fluidizarea traficului în interiorul oraşului prin redirecţionarea traficului greu pe o lungime de 5.7 km. Şoseaua de centură se va realiza la patru benzi cu trei supra-traversări şi bretele de conexiune la DN1A între km 17+100 şi km 21+700.

Prin implementarea proiectului amintit se preconizează următoarele rezultate: se va oferi o alternativă de traversare a Oraşului Buftea, prin redirecţionarea fluxurilor din oraş în varianta ocolitoare; creşterea potenţialului logistic; se va îmbunătăţi siguranța circulației; se vor diminua timpii de călătorie.

Bugetul estimat pentru implementarea acestui proiect este de 12.300.000 euro.

 

Un nou drum care va realiza legătura Dj 602 – Centura București – Prelungirea Bd. Timișoara”

 dj 602

O altă investiţie de viitor o reprezintă proiectul „Legătura Dj 602 – Centura București – Prelungirea Bd. Timișoara”, al cărui principal obiectiv este reprezentat de fluidizarea circulației şi îmbunătăţirea accesului auto între zona metropolitană şi Municipiul București.

Acest proiect va fi în continuarea prelungirii bd. Timișoara (inițiat de Primăria Municipiului București) care se oprește în centura București. Se va realiza un drum nou care va asigura legătura între DJ 602 şi Centura București, iar rezultatele generate de implementarea acestui proiect vor fi oferirea unei alternative la bd. Iuliu Maniu pentru accesul în zona de vest a Bucureștiului, dar şi îmbunătățirea accesului dinspre / spre centura Bucureștiului.

În ce priveşte bugetul estimat pentru implementarea proiectului amintit, acesta este de 4.600.000 euro.

 

Realizarea unei centuri verzi în jurul Capitalei, o necesitate

 

Conducerea liberală a Consiliului Judeţean Ilfov a conştientizat necesitatea realizării unei centuri verzi în jurul Capitalei, perimetrală Autostradei de Centură.

Avantajele construirii unei perdele verzi sunt numeroase. Iată câteva dintre acestea: zona interioară centurii verzi ar scăpa de cele aproximativ 900 de tone de praf pe care vânturile îl aduc din Bărăgan. De asemenea, regimul climatic s-ar îmbunătăţi serios în zona de protecţie a centurii verzi (vara, temperatura ar scădea cu 2-6 grade C, iar iarna ar creşte cu până la 10 grade C), autostrada de Centură ar beneficia de protecţie la viscol şi un regim de microclimat care ar permite o curculaţie mai confortabilă şi mai sigură.

Un alt avantaj ar fi acela că regiunea Bucureşti Ilfov şi-ar putea dezvolta bazele de agrement în proximitatea centurii verzi, spre exemplu în proximitatea salbei de lacuri de pe râul Colentina. Totodată, fauna şi flora din zonă ar înregistra o creştere spectaculoasă atât ca diversitate, cât şi cantitativă, iar umiditatea ar creşte vara atenuând senzaţia de sufocare.

Astfel, Consiliul Judeţean Ilfov, alături de Primăria Municipiului Bucureşti a introdus în lista de investiţii a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti Ilfov întocmirea unui studiu de prefezabilitate pentru realizarea centurii verzi în jurul Bucureştiului. În acest sens s-au purtat discuţii cu ONG-uri de profil în vederea stabilirii paşilor necesari realizării acestei investiţii, întocmindu-se un calendar pentru implementare care în prezent este condiţionat de finanţare europeană, şi celei necesare pentru expropieri şi, totodată, realizării Autostrăzii de Centură.