Peste 9,7 milioane de lei pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale pacienţilor Spitalului din Baloteşti
December 16, 2016 Distribuie

Peste 9,7 milioane de lei pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale pacienţilor Spitalului din Baloteşti

Consiliul Judeţean Ilfov a accesat un amplu proiect prin intermediul Programului RO 06 Energie Regenerabilă (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014.

Proiectul este denumit „Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu», localitatea Baloteşti, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov”.

 

 

Principalele obiective sunt îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă oferite pacienţilor Spitalului Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu» din localitatea Baloteşti, judeţul Ilfov, prin valorificarea resurselor geotermale pentru producerea de energie termică şi apă caldă de consum. De asemenea, s-a urmărit eficientizarea utilizării fondurilor publice alocate desfăşurării activităţii Spitalului Clinic prin reducerea cheltuielilor aferente consumului de energie termică, valoarea proiectului fiind de aproximativ 9 milioane de lei.

În cadrul acestui proiect, un reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov efectuează un stagiu de pregătire în Islanda organizat de Universitatea Naţiunilor Unite. Programul durează şase luni şi se desfăşoară prin colaborarea Universităţii Naţiunilor Unite, Guvernului Islandei şi Autoritatea Naţională pentru Energie din Islanda iar cursurile oferă studii foarte specializate în explorare geologică, geologie de foraj, explorare geofizice, geofizică de foraj, inginerie a rezervoarelor, chimia fluidelor termice, ştiinţa mediului, utilizarea geotermală şi tehnologie de foraj.

Ţinând cont de potenţialul geotermal al Sondei 2684 Baloteşti, după finalizarea proiectului, Consiliul Judeţean Ilfov va valorifica resursele geotermale existente prin dezvoltarea proiectului în vederea utilizării apei geotermale în scop balneoclimateric.

Având în vedere resursele geotermale din regiunea Bucureşti Ilfov, programul de pregătire geotermală din Islanda va contribui la consolidarea cunoştinţelor şi utilizarea acestora pentru dezvoltarea unor proiecte în domeniul geotermal.

Consiliul Judeţean Ilfov intenţionează să dezvolte în perioada 2016-2020, în parteneriat cu Consiliile Locale şi cu alte instituţii publice, proiecte similare în localităţile din Nordul judeţului, pe teritoriul cărora sunt localizate surse de apa geotermală. Consiliul Județean Ilfov a obținut licența de explorare, urmând ca la finalizarea testelor să obțină și licența de exploatare. În urma începerii procesului de explorare a sondei au fost obținuți următorii parametri a temperaturii apei 82 grade Celsius și un debit al acesteia de 25 l/secundă.