PMUD propune un sistem de transport eficient pentru cetățenii din Ilfov și București
December 2, 2016 Distribuie

PMUD propune un sistem de transport eficient pentru cetățenii din Ilfov și București

13324381_1136766579678177_114841356_oPlanul de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov (PMUD) este un document strategic și un instrument de politică de dezvoltare având ca scop îmbunătăţirea accesibilităţii şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este rezultatul colaborării între Primăria Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov, cu sprijinul Ministerului  Dezvoltării Regionale și Administrației Publice precum și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și presupune dezvoltarea unui transport modern, eficient și accesibil în Municipiul București și județul Ilfov, format din 8 orașe și 32 comune.

PMUD își propune să realizeze, în perioada 2016- 2030, un sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială și să asigure o bună calitate a vieții în regiunea București – Ilfov. Implementarea acestui plan va asigura punerea în aplicare a conceptelor europene de planificare și de management pentru mobilitatea urbană, durabilă, adaptate la condițiile specifice fiecărei localităţi, și include lista măsurilor / proiectelor de îmbunătățire a mobilității pe termen scurt, mediu și lung.

Documentul urmărește câteva obiective strategice importante, cum ar fi accesibilitate, siguranță și securitate, eficiență economică, mediu și calitatea mediului urban, prin realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială și care să asigure o bună calitate a vieții.

De asemenea, PMUD vizează planificarea tuturor formelor de transport motorizat si nemotorizat / de pasageri sau marfă, în mișcare sau staționar și promovează următoarele politici de transport: întărirea capacității instituționale, îmbunătățirea transportului public, promovarea deplasărilor nemotorizate, siguranță rutieră, transport rutier și politică integrată de parcare, integrarea mobilității cu planificarea urbană, managementul mobilității și ITS.

Untitleed

Marian Petrache: „După 26 de ani de așteptare, mă bucur enorm că am realizat o astfel de strategie”

„Pentru mine, implementarea acestui plan de mobilitate, reprezintă o prioritate, având în vedere numărul mare al locuitorilor din județul Ilfov care vor beneficia de un nou sistem de transport. Proiectul prevede şi construirea unei linii de tramvai rapid pe axa localităților Cornetu, Bragadiru, Voluntari și Afumați și va străbate Capitala pe o distanţă de 24 de kilometri. Acest plan de mobilitate pentru Regiunea București – Ilfov le asigură tuturor cetățenilor noi opțiuni de transport, care le permit accesul la destinații și servicii esențiale. După 26 de ani de așteptare, mă bucur enorm că am realizat o astfel de strategie și sper să o îmbunătățim împreună până la momentul când va fi pusă în practică”, preciza preșdintele Consiliului Județan Ilfov, Marian Petrache, în cadrul dezbaterii publice pe tema PMUD desfăşurate la începutul acestui an.

Potrivit acestuia, implementarea PMUD fiind structuratăpentru perioada 2016-2030, se va putea vorbi despre atingerea obiectivelor abia care sfâşitul acestei perioade. „Totuşi, trebuie să facem distincţia între obiectivele soft şi obiectivele de infrastructură. Dintre primele, esenţiale pentru implementarea PMUD, dar fără efecte vizibile în rândul populaţiei, menţionez înfi inţarea Autorităţii de Transport Metropolitan Bucureşti, reorganizarea RATB în companie comercială, precum şi efectuarea unor schimbări legislative necesare asigurării unui transport urban durabil. Conform PMUD, aceste obiective ar trebui să fi e atinse până în 2018. Concomitent, vor fi pregătite şi realizate investiţiile structurale”, a subliniat Marian Petrache.

Proiecte de aproximativ 7 miliarde de euro

 

Pentru următorii ani, PMUD propune o serie de proiecte, în valoare totală de aproximativ 7 miliarde euro, cele mai importante fi ind modernizarea Centurii de Sud a Bucureștiului la 4 benzi, realizarea Autostrăzii de Centură a Bucureștiului și realizarea de pasaje rutiere între Centura București și localitățile ilfovene Domnești, Măgurele (lărgire la 4 benzi + bretele de acces), Bragadiru (bretea de acces stânga), Chitila (pasaj rutier subteran CF și bretea întoarcere DN 7 – Str. Libertății), Mogoșoaia, Buftea (DJ 101 și DJ 602), Pantelimon (DJ 301), Popești Leordeni (DN4 pentru gabarit depășit și Sos. Berceni – Str. Drumul Fermei), Berceni (DJ 401), Balotești Corbeanca (Prisma) și pasaj denivelat DN1-Balotești. În ceea ce privește dezvoltarea rețelei de tramvai, PMUD propune extindere si reabilitare linii de tramvai, achiziționarea de tramvaie ușoare, reabilitare depouri tramvaie și stații de tramvai.

Se are în vedere crearea de linii de tramvai rapid (LRT) pe rutele Popești Leordeni – Piața Victoriei, Cornetu, Bragadiru – Alexandria – Piaţa Unirii – Pasaj Colentina – Voluntari și Afumați. Mai mult, planul de mobilitate urbană presupune și dezvoltarea rețelei de metrou  către localitățile din Ilfov.

Astfel, M6 va face legătura cu Aeroporturile Băneasa și Otopeni, M5 între Drumul Taberei și Pantelimon, pe rutele Eroilor – Iancului și Iancului – Pantelimon sau M4 spre Bucureștii Noi – faza a doua. Este în plan și extinderea magistralei M2 în Pipera, cu două stații și extinderea magistralei M3 Păcii cu 4 stații. Strategia integrată de mobilitate urbană cuprinde reabilitarea a 51 de stații de metrou, inclusiv cu material rulant și vagoane metrou. In plus, se va propune realizarea unei conexiuni rutiere directe între DN3 și A2, care va permite debușarea traficului suplimentar din comuna Brănești și va consta în realizarea unui pasaj rutier între DN3-Halta CFR sat Brănești, cu bretele de acces in A2, pe o lungime de aproximativ 5 kilometri.Se va face și un sens giratoriu la intersecția dintre Centura București și strada Gării-Otopeni. Alte două proiecte foarte importante sunt și construirea conexiunii dintre A3 și Aeroportul Internațional Henri Coandă, precum și modernizarea liniei de cale ferată în vederea realizării unei conexiuni Gara de Nord- Aeroportul Internațional Henri Coandă, inclusiv prin conectarea comunei Mogoșoaia la această linie.

De asemenea, colaborarea București –Ilfov vizează și dezvoltarea rețelei de autobuze și troleibuze. Va exista Transport Rapid cu Autobuzul (BRT) pe ruta Buftea – Străulești și Măgurele – Gara de Nord, cu benzi dedicate, modernizarea rețelei de troleibuze și a stațiilor; achiziția de autobuze etc.. Totodată, se propune dezvoltarea și reorganizarea rețelei de transport actuală la nivelul Regiunii București – Ilfov, prin realizarea/reorganizarea, pe lângă rutele locale în București de rute inter-județene București-Ilfov, precum și rute județene Ilfov-Ilfov.

Pe lângă aceste proiecte majore, PMUD BI propune și piste și facilități pentru biciclete, respectiv spații pietonale, reabilitare și extindere rețelei de drumuri, inclusiv drumuri județene, strategia de parcare, crearea și implementarea unui nou program de transport public în județul Ilfov și înființarea Asociației de Transport Metropolitan București.

Proiectele propuse a fi realizate în cadrul PMUD BI vor fi finanțate din bugetele locale, naționale sau prin programele cu finanțare nerambursabilă (POIM, POR), având un buget total propus de 6.833 miliarde euro, din care 3.515 miliarde euro pentru proiecte la Metrou (Metrorex) și 3.318 miliarde euro investiții pentru celelalte proiecte aferente autorităților locale.

Astfel, în urma implementării proiectelor incluse în PMUD BI, în municipiul București și județul Ilfov vor exista, până în anul 2030, 123 km de linii noi de metrou, 259 km de linii modernizate de tramvai, 283 de tramvaie noi, 250 de autobuze ecologice noi, 47 de vagoane noi de metrou, 450 de intersecții conectate la centrul de comandă inteligent, 490 km de piste pentru biciclete, minimum 3400 de locuri de parcare și puncte de închiriere biciclete, 19 km de căi pietonale, 100 ha de zone pietonale, 1000 mp spațiu public cu prioritate pentru pietoni, 680 km de căi rutiere locale reabilitate sau nou realizate, asociate infrastructurii de tramvai, troleibuz, metrou, 35 km de alte căi rutiere locale reabilitate sau nou realizate, 350 km de drumuri județene reabilitate, 52 km de centuri ocolitoare reabilitate și 7.662 de emisii GES provenite din transportul rutier (comparativ cu 11.790 în prezent).

Un alt proiect de perspectivă este „Înființarea unui centru de control şi coordonare pentru transportul public în județul Ilfov”.

Picture5În vederea asigurării unei fluenţe a transportului în comun şi integrarea tuturor liniilor de transport în comun din județul Ilfov este necesar să se creeze un dispecerat pentru coordonarea activității de transport.

Centrul va trebui să fie dotat cu linie de comunicare directă prin stație cu conducătorii mijloacelor de transport, sistem de monitorizare prin Global Positioning System (GPS) a autovehiculelor, precum şi programe specializate de elaborare a diagramelor de circulaţie, cu posibilitate de modificare online a acestora, în funcție de cererea de transport, gradul de congestie, evenimente publice sau neprevăzute.

Prin aceste dotări se poate realiza un serviciu de transport, care să respecte criteriile de calitate şi siguranța cetățeanului de la nivelul european şi care să poată respecta graficul de transport, să evite suprasolicitările de la orele de vârf şi să asigure capacitatea de transport previzionată. Bugetul estimat pentru implementarea acestui proiect este 5.000.000 euro.

În plus, se vor realiza complementar programe educaționale pe tema siguranței rutiere în școli, extinderea programului național pentru rezolvarea „Punctelor negre” pentru străzile urbane, cursuri obligatorii de șofat pentru șoferii care încalcă legea și introducerea unui program de instruire pentru mersul pe bicicletă în toate școlile primare.

În prezent, PMUD BI este depus la Agenția pentru Protecția Mediului București în vederea evaluării de mediu și se află în etapa de definitivare a proiectului şi de realizare a Raportului de mediu și emitere a avizului de mediu.

După emiterea avizului de mediu de către Autoritatea competentă pentru protecția mediului, urmează a fi suspus unei dezbateri publice în vederea aprobării de către Consiliul Județean Ilfov, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, umând ca mai apoi să fie implementat.