Sprijin financiar constant pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea
December 13, 2016 Distribuie

Sprijin financiar constant pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea

Rezultatul a fost: – 1640 de copii nou-născuți;

  • 24.199 – pacienţi în camera de gardă;
  • 74.176 – consultaţii în ambulatoriu;
  • 9.635 – spitalizare continuă;
  • 20.559 – spitalizare de zi.

 

 

În fiecare an, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea a primit din partea Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov fonduri pentru capitalul de investiţii, dar şi pentru cheltuieli materiale cu ajutorul cărora unitatea, ce deserveşte peste 100.000 de locuitori – din care peste 20.000 de locuitori sunt ai oraşului Buftea – oferă la ora actuală servicii medicale de calitate dar şi diversificate.

IMG_5424

 

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea a funcţionat până la data de 31 martie 2011 ca şi spital orăşenesc. Aflat pe lista spitalelor care nu mai aveau dreptul să încheie contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru anul 2011 (HG 345/2011), unitatea îşi deschide porţile pe data de 08.10.2012, cu o structură nouă aprobată de Consiliul Judeţean Ilfov. În aceeaşi noapte, la ora 00.05 se naşte Pandele Marius Fănică, un băţeţel frumos, având o greutate la naştere de peste 3.500 g.

De atunci şi până în prezent, au venit pe lume în Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea 1.640 de copii, un număr mare ţinând cont că în compartimentul de Neonatologie sunt aprobate doar 8 paturi.

Spitalul are în structura organizatorică 50 de paturi pentru spitalizare continuă (din care 28 paturi pentru secţia Obstetrică Ginecologie, 9 paturi compartiment Chirurgie generală, 8 paturi compartiment Neonatologie şi 5 paturi compartiment ATI) şi 10 paturi spitalizare de zi, laboratoare de analize medicale, radiologie şi imagistică medicală, dar şi un ambulatoriu integrat cu 7 cabinete în specialităţile Cardiologie, Medicină internă, Obstetrică Ginecologie, Chirurgie generală, Neurologie, Pediatrie şi cabinet Diabet, nutriţie şi boli metabolice. De menţionat faptul că până în 2011 au existat doar trei cabinete în ambulator.

Dotarea cu aparatură performantă realizată cu fondurile de la CJ Ilfov a permis instituţiei spitaliceşti ca, din ianuarie 2014, să beneficieze în cadrul spitalului şi de un compartiment de Chirurgie generală, conform structurii aprobate în 2014 de către CJ Ilfov prin hotărâre de consiliu.

IMG_3159

 

Investiţii în amenajare şi dotarea cu aparatură medicală

 

Numeroase obiective care vizează unitatea medicală din Buftea au fost finanţate de la bugetul CJ Ilfov.

Astfel, în 2012 au fost realizate reparaţia capitală a instalaţiei de oxigen (30.000 lei), achiziţionarea unui videocolposcop utilizat în sfera ginecologiei (30.000 lei), a unui aparat electroendefalogramă pentru dotarea cabinetului neurologie (40.000 lei), aparat testare la efort (20.000 lei), ecograf Doppler pentru investigaţii cardiologie pentru dotarea cabinetului de cardiologie (75.000 lei), în acelaşi an fiind finanţate şi o serie de lucrări de amenajare a aleilor, parcării şi accesului între camera de gardă şi spital (157.045 lei). Total investiţii 2012: 352.045 lei.

În anul 2013, unitatea medicală a fost dotată cu lift (acesta nu funcţiona de 20 de ani) prin alocarea sumei de 124.000 lei. De asemenea, s-a reparat hidroizolaţia acoperişului (74.400 lei), au fost achiziţionate un sistem ultraperformant de endoscopie cu ajutorul căruia sunt depistate şi tratate la timp afecţiunile digestive (343.800 lei), trei mese ginecologice, cele din dotare fiind degradate (63.000 lei), o masă radiantă (exista în compartimentul Neonatologie o singură masă, fiind inexistentă şi obligatorie şi în sala de naşteri – 24.800 lei). Total investiţii 2013: 630.000 lei.

Un an mai târziu, în 2014, compartimentul ATI a fost dotat cu paturi speciale (49.600 lei), a fost achiziţionat mobilier pentru saloane (mobilierul existent era donat în anul 1990 ca şi mobilier folosit – 145.700 lei), a fost achiziţionată o masă de operaţii pentru sala de operaţii chirurgie (86.800 lei), un cazan de fontă pentru încălzire (68.200 lei), fiind, de asemenea, reparat capital spaţiul cu destinaţie centrală termică, aflat la acel moment într-o avansată stare de degradare (43.400 lei). Total investiţii 2014: 393.700 lei.

O serie de investiţii au fost realizate şi în 2015. Astfel, a fost amenajată structura pentru spitalizare de zi în spaţiul fostei spălătorii (44.000 lei) şi, totodată, a fost achiziţionat un aparat pentru ventilaţie asistată pentru compartimentul de nou-născuţi (165.751 lei). Trebuie precizat că un astfel de aparat nu a existat niciodată în dotarea spitalului, motiv pentru care cazurile foarte grave (copii prematuri sau cu probleme respiratorii) erau trimise la spitale dotate cu astfel de aparatură.

În acelaşi an a fost achiziţionat un aparat Roentgen mobil pentru compartimentele Chirurgie şi Neonatologie (270.000 lei), aparat care depistează fractura congenitală de şold la nou-născuţi şi probleme respiratorii ale nou-născutului precum şi posibilitatea efectuării de colangiografii.

Şi tot în 2015 sala de operaţie a fost dotată cu lampă scialitică (93.000 lei) şi a fost achiziţionat un duodenoscop pentru depistarea patologiei duodeno-biliare (110.000 lei). Total investiţii 2015: 682.751 lei.

IMG_5418Investiţiile au continuat şi în 2016. Astfel, anul acesta a fost amenajat laboratorul de radiologie şi imagistică medicală în cadrul spitalului, spaţiul actual cu această destinaţie aflându-se în afara spitalului (la distanţă de câteva sute de metri), majoritatea pacienţilor fiind netransportabili (870.000 lei). De asemenea, dotarea cu aparatură medicală a continuat, până la acest moment fiind achiziţionate echipamente în valoare de 822.000 lei: masă operaţie radiotransparentă, histeroscop, electrocauter, defibrilator, aparat sterilizare cu etilenoxid, sistem de electrochirurgie bipolar de tip ligasure.

Toate aceste investiţii în amenajarea şi dotarea cu aparatură medicală au dus la creşterea adresabilităţii spitalului prin creşterea gradului de încredere a pacienţilor în calitatea serviciilor oferite dar şi prin posibilitatea unităţii sanitare de a oferi servicii complexe şi variate pacienţilor deserviţi.

Din punct de vedere statistic, din octombrie 2012 până în aprilie 2016 au fost efectuate servicii medicale prin camera de gardă, ambulatoriu integrat, laboratorul de analize medicale acreditat RENAR, laboratorul de radiologie şi imagistică medicala, spitalizare de zi şi spitalizare continuă, astfel: 24.199 – pacienţi în camera de gardă; 74.176 – consultaţii în ambulatoriu; 9.635 – spitalizare continuă; 20.559 – spitalizare de zi.