Viziunea Ilfov 2030
December 1, 2016 Distribuie

Viziunea Ilfov 2030

Pentru Regiunea cu cel mai înalt standard de viață din Centrul și Estul Europei (București-Ilfov)

Strategia de dezvoltare a județului Ilfov, “Orizont 2020”, corelată cu priorităţile Agendei Teritoriale Europene, Europa 2020, au solicitat abordarea și dezvoltarea unui concept spaţial integrat compus:
(1). Dezvoltare teritorială policentrică şi echilibrată;

(2). Dezvoltare integrată în zonele urbane, dar şi în zonele de influenţă ale acestora;

(3). Cooperare teritorială în zone de graniţă;

(4). Asigurarea competitivităţii globale a regiunilor bazate pe economii locale puternice;

(5). Îmbunătăţirea conectivităţii teritoriale pentru cetățeni, comunităţi şi întreprinderi;

(6). Managementul şi conectarea regiunilor cu valori ecologice, culturale şi de peisaj.

DE CE și CUM răspunde Viziunea Ilfov 2030 pentru Regiunea cu cel mai înalt standard de viață din Centrul și Estul Europei (București-Ilfov) la aceste schimbări demografice, economice, de mediu şi instituţionale?

cover-viziune1

În studiul realizat de Financial Times Regiunea București-Ilfov ocupă, în prezent, locul 3 în topul regiunilor din Estul și Centrul Europei în urma analizei potențialului de dezvoltare economică și a condițiilor de viață din regiune. Același studiu plasează regiunea noastră pe locul 8 în topul regiunilor de mărime medie din Europa în ceea ce privește potențialul economic, stilul de viață și capitalul uman și pe locul 6 în ceea privește condițiile de dezvoltare a mediului de afaceri. Analiza valorii PIB/capita pentru regiunile din Centrul și Estul Europei plasează Regiunea București – Ilfov (cu o valoare de 35.600 euro), pe locul 3 după Praga (47.500 euro) și Viena (43.500 euro) (Financial Times – fDi Magazine, martie 2016).

Domeniile abordate în Viziunea Ilfov 2030 – construite de la premisele de creștere economică accentuată, evoluție pozitivă a numărului de locuitori și investiții masive în infrastructură (accesibilitate, utilități, economică, socială) – sunt şi domeniile de interes ale ilfovenilor. Servicii publice de calitate, reţele de utilităţi publice funcţionale, în condiţii de siguranţă şi de costuri accesibile, un județ curat şi verde cu activităţi culturale şi de recreere, precum şi crearea de noi locuri de muncă în activităţi de producţie, comerţ, turism şi agricultură, constituie elementele principale în seria dezbaterilor publice inițiate de Consiliul Județean Ilfov.

“Viziunea fără acțiune este un vis cu ochii deschişi. Acțiunea fără viziune este un coşmar” (Proverb japonez)

Investițiile în infrastructura rutieră și în cea de alimentare cu apă și canalizare, inițiate în perioada 2012 – 2016, vor fi dezvoltate în continuare. Infrastructura medicală, socială și educațională are un grad de modernizare ridicat, ca urmare a investițiilor realizate în ultimii ani din fonduri europene și proprii ale Consiliului Județean și ale localităților. O atenție deosebită o vom acorda utilizării resurselor de apă geotermală, atât în scopuri balneoclimaterice și turistice (vezi proiectul Therme), dar și ca agent termic în localitățile din nordul județului (Otopeni, Balotești, Buftea, Snagov) și nu numai. Subscris acestui scop, Consiliul Județean Ilfov se bazează pe valorificarea experienței deja dobândite în cadrul unor proiecte similare și își propune să înființeze un departament specializat în vederea valorificării potențialului geotermal în cadrul unor noi proiecte.

Etapa următoare, cea pe care dorim să o consolidăm, este cea a investițiilor majore în obiective- resurse ale dezvoltării economice și sociale pe termen lung. Consiliul Județean Ilfov a făcut deja pași importanți în această direcție prin proiecte inițiate în perioada 2012-2016: Măgurele High Tech Cluster, Parcul Științific și Tehnologic Măgurele, Bucharest – Ilfov Multimodal Hub, Ilfov Business Hub, cele patru Grupuri de Acțiune Locală. Toate reprezintă parteneriate ale administrației publice locale cu mediul de afaceri și de cercetare – care au generat interes și susținere pe plan internațional (Comisia Europeană, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, fonduri de investiții, companii și investitori privați) -, având drept obiectiv asigurarea unei economii competitive, bazată pe principiile specializării inteligente, care să asigure păstrarea, dezvoltarea și atragerea, inclusiv din plan internațional, de noi resurse de capital uman și economic în județul Ilfov.

La nivel social, Consiliul Judetean Ilfov a inițiat o campanie de redefinire a rolului cetățeanului în comunitatea locală. Ne dorim să formăm un cetățean activ în relația cu administrația publică locală, implicat în activitatea economică, culturală și socială locală, un cetățean care, dincolo de beneficiul unei infrastructuri moderne, să primească servicii la cele mai înalte standarde. Implicarea autorităților publice în dezvoltarea unor proiecte sociale (economie socială și protecție socială pentru o dezvoltare incluzivă) sau culturale (susținerea culturii locale, facilitarea accesului la multiculturalism și la manifestările contemporane ale actului cultural) a adus și va aduce Cetățeanului acel confort social care îi va permite să se identifice cu propria comunitate!

Nu poate fi contestat trendul evolutiv al dezvoltării economice regionale, însă există încă disparităţi importante între localitățile din județul Ilfov: diferenţe de infrastructură și echipare a teritoriului, între locuitori din punct de vedere al egalităţii de șansă şi de gen, dar și cu privire la integrarea grupurilor dezvantajate în viaţa socială şi economică a județului. Misiunea majoră a Consiliului Județean Ilfov este de a reduce aceste disparități și de a facilita:cerc-viziune

Consiliul Județean Ilfov – Pilonii Viziunii Ilfov 2030 pentru Regiunea cu cel mai înalt standard de viață din Centrul și Estul Europei (București-Ilfov) 

Identitate locală în cadrul regiunii de dezvoltare București – Ilfov

• Creșterea gradului de accesibilitate a regiunii prin îmbunătățirea mobilității locale și asigurarea serviciilor esențiale pentru o dezvoltare economică sustenabilă și inclusivă.

• Proximitatea față de o piață foarte extinsă de potențiali clienți (populația capitalei) care se pretează la consum de produse perisabile sau servicii cu consum direct (ex. servicii turistice și de agrement).

O economie competitivă

• O dezvoltare proeminentă a serviciilor de transport (rutier și aerian), logistice și de comerț. Valorificarea unor domenii economice importante (producție
și comerț specializat de produse farmaceutice, industria cinematografică ș.a.) sau din punct de vedere al randamentului producției agricole.

• Diversificarea ariilor de amplasare pentru servicii și activități de producție conectate cu economia capitalei: investiții de tip greenfield în proximitatea nodurilor de comunicații și investiții de tip brownfield.

Specializare inteligentă

• Clustere inovative, incubatoare de afaceri, parcuri științifice și tehnologice, facilitare transfer tehnologic, campusuri universitare integrate în infrastructura economică și socială locală, încurajare întreprinderi mici și mijlocii cu profil axat pe turism, servicii și meșteșuguri.

Smart Administration

• Facilitarea accesului cetățeanului la informația publică prin dezvoltarea unor programe de tip e-administrație.

• Implicarea cetățeanului, prin consultare, în actul public și derularea unor activități sociale constante.

• Simplificarea mecanismelor specifice administrației publice prin crearea unor fluxuri eficiente de colaborare între toți actorii implicați în actul public.